Siirry sisältöön

Saavutettavuusseloste

Lupahallinnon valokuvapalvelin (lupakuvienvastaanotto.fi) on tietojärjestelmä, jonka kautta passivalokuvat voidaan toimittaa poliisille ja Maahanmuuttovirastolle suoraan sähköisessä muodossa.

Lupahallinnon valokuvapalvelinta koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Saavutettavuusselosteessa arvioidaan sivuston saavutettavuuden tila WCAG 2.1 -kriteeristön A- ja AA-tasojen suhteen. Selvitys tehtiin sisäisesti ja teknisenä apuna käytettiin Wave- ja Lighthouse-työkaluja.

Lupahallinnon valokuvapalvelimen saavutettavuuden nykytilanne

Saavutettavuuden puutteet selostetta varten koottiin 25.8.2020 mennessä ja selosteen nykyinen versio laadittiin 4.2.2021.

Sivusto täyttää nykyisellään osittain saavutettavuusvaatimukset.

Lupahallinnon valokuvapalvelimella käsitellään lupaviranomaisten käyttämiä lupakuvia. Näille on tarkasti määritellyt tekniset ja laadulliset vaatimukset. Lupakuvien arviointi vaatii sivuston käyttäjältä kykyä arvioida, täyttääkö kuva vaatimukset. Edellä mainituista erityispiirteistä johtuen verkkosivustoa ei saada kehitettyä kaikilta osin saavutettavaksi.

Toimenpiteet havaittujen saavutettavuuspuutteiden suhteen / Saavutettavuuden kehittäminen

Pyrimme jatkuvasti parantamaan Lupakuvienvastaanotto.fi-verkkopalvelun saavutettavuutta ja teemme parhaamme korjataksemme havaitut puutteet. Saavutettavuutta parantavia muutoksia tehdään huomioiden myös muutostöiden kustannustaso ja tarkoituksenmukaisuus. Seuraavilta osin korjaukset ovat kohtuuton rasite, eikä niitä toistaiseksi tehdä:

  • Asento: Sovellus sopii käytettäväksi pysty- ja vaaka-asennossa usealla eri päätelaitteella, mutta ei välttämättä kaikilla.
  • Kokomuutokset: Sivujen tai tekstin voimakas suurennus ei toimi hyvin.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan huomioita, kysymyksiä ja kehitysehdotuksia Lupakuvienvastaanotto.fi-verkkosivustoon sekä sivuston saavutettavuuteen liittyen ylläpidon sähköpostiosoitteessa: biometria@poliisi.fi.

Mikäli havaitset sivulla saavutettavuusongelmia, otathan ensin yhteyttä sivuston ylläpitoon. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontavirantomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000